15 de març 2013

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA SAGRADA FAMÍLIALa Junta de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, convoca tots els seus socis a l’Assemblea General Ordinària que es celebrarà al local social, c/Penedès, s/n, el proper dissabte 23 de març.de 2013 a les 6 h de la tarda, amb el següent ordre del dia:

                1r     Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

                2n    Aprovació de l’estat de comptes.

                3r     Informe de les diferents comissions.

                4t    Projectes i propostes per l’any corrent.

                    Torn obert de paraules.


La vostra participació és imprescindible per tal que es puguin debatre els punts de l’ordre del dia i els acords puguin reflectir l’opinió i sentir de la majoria real dels socis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada