27 de març 2011

barri

CARRER  VILADORDIS

Segle XXI   o  XX  sé  un  perill  tant a prod  de les
finestres on  viuen  les persones

19 de març 2011

gimma

Serveis voluntaris  i  gratuïts  de  GIMMA a persones  grans

INFORMACIÓ  PERSONAL.  a  domicili per a  les persones,sempre que no es puguin desplaçar a un punt d'informació fix
PUBLICACIÓ I PUBLICITAT .  de temes interessants o  reivindicatius per a les persones grans
AJUDA PER LLEGIR IESCRIURE I ENTENDRE. a les persones que no en saben prou.No importa el tema
RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DE FETS VISCUTS. recopilació,exposició i publicació en els mitjans adequats
AJUDA PER A REDACTAR I PRESENTAR. a  l'administració quansevol tipus de document

        TELÈFON  DE  CONTACTE
         677.432.189

  O  bé  dimarts  i dijous  al  matí  de  10 a 12
             A de VV Sagrada   Familia
             c/ Roger  de Flor  nª  39  baixos
               tel.  93.874.45.44.