23 de febrer 2021

RESIDÈNCIA LA FONT

 

Bona tarda veïnes i veïns!

Aquests últims dies el diari Regio7, es fa resò de totes les notícies sobre el pati de la Residència de la Font dels Capellans, que per motius de les obres d’una carretera es vol suprimir.

Desde l’associació de veïns de la Sagrada Familía i amb cordinació de la Plataforma de la Gent gran i la Federació de Barris ( amb les que participa Marina Hosta, la nostra presidenta) están lluitant per no perdre aquest jardí que dona tanta vida a la Residència.

Gràcies pel vostre interés!


La plataforma de gent gran denuncia «mala praxi política» amb el geriàtric de la Font

Acusa l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa de «nul·la voluntat de rectificar»

22.02.2021 | 10:56

Ramon Roura, de l'Associació de Gent Gran de la Font, intervenint al ple 

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa ha fet públic un comunicat en el qual afirma que el darrer ple municipal "va certificar la mala praxi política de l'equip de govern municipal d'ERC i Junts x Manresa" en relació a l'afectació urbanística a la residència de la Font dels Capellans.

Recorda que el govern municipal va presentar una esmena de substitució el mateix dia del ple "per evitar que fos votada la proposició de la moció que vam elaborar conjuntament l'Associació de Gent Gran de la Font dels Capellans i la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, amb el suport dels tres grups municipals de l'oposició (PSC, Fem Manresa i Ciutadans).

Amb aquesta estratègia només es va poder votar l'esmena de substitució, elaborada per ERC i Junts x Manresa, i que lògicament van guanyar al tenir la majoria de la representació política municipal.

La plataforma considera que amb la seva actitud "va palesar-se, una vegada més, la seva nul·la voluntat política per rectificar un nyap urbanístic que l'Ajuntament en el seu dia va dissenyar i va aprovar. Amb aquesta pràctica política van evitar haver de contestar públicament les nostres demandes i reconèixer la seva manca de voluntat per solucionar un problema que ells mateixos han originat".

Per a la plataforma, "aquest Ajuntament que tant li agrada parlar de participació ciutadana la defuig sistemàticament quan es plantegen qüestions que no són del seu grat. D'aquesta manera amb la seva esmena de substitució van eludir haver de contestar a la nostra petició d'efectuar una consulta popular (referèndum) tal com queda recollit en el reglament de Participació Ciutadana".

Des del seu punt de vista, "aquest govern municipal tem l'augment del rebuig social envers la seva proposta urbanística que afecta greument el pati de la Residència Assistida de la Font dels Capellans i per aquest motiu ignora la petició d'escoltar als ciutadans. Quan els convé, diuen que estan al servei de la ciutadania, però quan preveuen un resultat negatiu a les seves pretensions aleshores queden desemmascarats i apareix el seu veritable tarannà participatiu".

Insisteix que tal com queda recollit en la moció que el Casal i la Plataforma van presentar al ple, les explicacions públiques donades per l'Alcalde Marc Aloy i el regidor d'Urbanisme David Aaron López "no es corresponen amb la realitat i són insostenibles ja que expliquen parcialment els que els interessa per poder justificar el nyap urbanístic projectat. La seva inacceptable actitud només serveix per provocar confusió entre la ciutadania. Les mitges veritats formen part del seu lèxic polític".

Tant el Casal com la Plataforma defensen que ofereixen alternatives urbanístiques totalment viables per solucionar el problema. "Tot el contrari, ERC i Junts x Manresa només accepten la seva pròpia proposta i rebutgen qualsevol altra alternativa. Parlen molt de dialogar però només practiquen el diàleg quan no es discrepa del seu discurs polític".

Manifesten que la prova evident està en el contingut de l'esmena de substitució, el document que van confeccionar i ells mateixos es van aprovar, i que "dona per fet que la seva proposta és inamovible. Només cal llegir l'apartat final dels acords":

  • 1) Incorporar tots els sòls qualificats d'equipament que preveia el POUM, per tal d'integrar-los als espais lliures de la residència, de tal manera que el pati resultant sigui equivalent en superfície a l'actual. "Pot comprovar-se com es dóna per fet la compensació de terrenys, els que es perden i els que es guanyen amb una equivalència de superfície dubtosa si es comptabilitza la veritable superfície útil", diuen.
  • 2) Destinar els recursos necessaris per tal de construir la nova tanca perimetral del recinte a l'avinguda dels Països Catalans i carrer Granollers, incorporant els nous espais, i l'adequació i millora del nou jardí. Aquests treballs es duran a terme paral·lelament a la urbanització de tot el projecte de l'avinguda dels Països Catalans. El jardí resultant serà útil en la seva totalitat, circumstància que no es dóna actualment . Segons la Plataforma, amb aquest acord "es pot comprovar com es dóna per fet la seva proposta".
  • 3) Crear un grup de treball per tal de definir quines característiques ha de tenir el jardí i fer el seguiment de les obres. L'integraran representants de l'Ajuntament de Manresa ; el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, titular de la Residència Assistida de la Font dels Capellans ; la direcció del centre ; representants dels residents i de l'Associació de Gent Gran de la Font dels Capellans. Segons la Plataforma, amb aquest acord "es pot comprovar com el nou jardí resultant de les obres previstes és un fet i la invitació de l'Ajuntament és per dissenyar el nou espai creat".
  • 4) Habilitar l'esplanada delimitada per l'avinguda dels Països Catalans i els carrers Granollers i Fra Jacint Coma i Galí, amb una superfície de 3.212 m2, com a zona verda per al lleure. ("Pot comprovar-se com és dóna per fet la creació de la nova zona verda a l'exterior de la residència com a conseqüència dels nous vials projectats").
  • 5) Crear un grup de treball per definir la configuració i usos d'aquest espai de lleure amb representants de les associacions de veïns de la Font dels Capellans, Sagrada Família i Guix-Cots-Pujada Roja. ("Pot comprovar-se, igual que en el punt anterior, com és dóna per fet el nou espai de lleure creat").
  • 6) Encarregar als serveis tècnics municipals de Planejament i Gestió Urbanística l'estudi de la viabilitat de canviar el traçat del carrer Granollers, amb l'objectiu de facilitar una interpretació tècnica i objectiva de l'actual POUM, promoure la informació, el debat, la reflexió i els efectes del possible desplaçament d'aquest traçat. ("Pot comprovar-se el confús galimaties lingüístic. Tenint present els apartats anteriors -que es consideren fets consumats- cal preguntar-se innocentment el resultat de la interpretació tècnica i objectiva de l'actual POUM".)
  • 7) Crear una comissió de seguiment dels acords, formada per tots els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa ; el departament de Treball, Afers Socials i Famílies ; la direcció del centre ; l'Associació de Gent Gran de la Font dels Capellans ; i la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran. ("Pot comprovar-se com s'acorda la creació d'una comissió per fer un seguiment dels acords presos anteriorment. No pas la creació d'una comissió per estudiar altres alternatives a la proposta municipal. En aquesta comissió, a diferència de les anteriors , sí que s'invita a la Plataforma a participar-hi. Evidentment, per beneir el nyap urbanístic al qual ens oposem fermament", assegura).


En resum, la Plataforma considera que "aquest és el model esbiaixat de participació ciutadana i de diàleg que té l'actual equip de govern municipal (ERC i Junts x Manresa) i del qual en discrepem totalment. La Plataforma és favorable a una eficaç participació ciutadana i a un diàleg obert i franc, però no és favorable a la presa de pèl.