05 de febrer 2019

AFECTACIONS AL TRÀNSIT

El Servei de Projectes Urbans i infraestructures territorials ha comunicat que, dins les obres del Projecte d’urbanització del Pla Parcial Sagrada Família (fase 1), el proper dimecres 6 de febrer, s’iniciaran els treballs de canalització de millora de servei elèctric a l’ET de carrer Roger de Flor. Amb motiu d’aquests treballs es prohibirà l’estacionament del carrer Roger de Flor (entre  carrers Sant Magí i St. Llorenç de Brindisi) i carrer Oms de Prat (entre carrers Sardana i Roger de Flor).


Es previst que aquests treballs durin 2 setmanes